نوشیدنی های گرم

چای ماسالا

صفر تا صد این محصول در مجموعه گارابونی تولید می گردد. کلیه ادویه جات مورد استفاده از مرغوب ترین ادویه جات انتخاب شده و توسط این مجموعه ترکیب و با بهترین کیفیت ارائه می گردد.

کاپوچینو

صفر تا صد این محصول در مجموعه گارابونی تولید می گردد. کلیه ادویه جات مورد استفاده از مرغوب ترین ادویه جات انتخاب شده و توسط این مجموعه ترکیب و با بهترین کیفیت ارائه می گردد.

هات چاکلت

 صفر تا صد این محصول در مجموعه گارابونی تولید می گردد. و کلیه ادویه جات مورد استفاده از مرغوب ترین ادویه جات انتخاب شده و توسط این مجموعه ترکیب و با بهترین کیفیت ارائه می گردد

کافی میکس

 صفر تا صد این محصول در مجموعه گارابونی تولید می گردد. و کلیه ادویه جات مورد استفاده از مرغوب ترین ادویه جات انتخاب شده و توسط این مجموعه ترکیب و با بهترین کیفیت ارائه می گردد

اسم برند

اسم برند

اسم برند

اسم برند

اسم برند

اسم برند

اسم برند

اسم برند

اسم برند

اسم برند

اسم برند

اسم برند

اسم برند

اسم برند

اسم برند

اسم برند