قهوه سبز

این محصول بصورت آسیاب شده و با کیفیت خیلی بالا به منظور لاغری ارائه می گردد.