انواع دانه ها

ویتنام

اندونزی

چری

پی بی

اوگاندا

کلمبیا

برزیل

اتیوپی

کنیا

انواع دانه ها

ویتنام

اندونزی

چری

پی بی

اوگاندا

کلمبیا

برزیل

اتیوپی

کنیا

ویژگی دانه ها

عطری تلخ و کم عطرتر

بارزه طعمی شاخص دانه روبوستا تلخی می‌باشد.

برای این گونه متوسط بادی (body) 2 درصد می‌باشد.

میزان کافئین در دانه های روبوستا 1٫7 تا 4 درصد است که این درصد کافئین نسبت به دانه عربیکا تقریبا دو برابر می‌باشد.

قیمت کمتر

چربی و قند کمتر

robosta gerd

عطری تلخ و کم عطرتر

بارزه طعمی شاخص دانه روبوستا تلخی می‌باشد.

برای این گونه متوسط بادی (body) 2 درصد می‌باشد.

میزان کافئین در دانه های روبوستا 1٫7 تا 4 درصد است که این درصد کافئین نسبت به دانه عربیکا تقریبا دو برابر می‌باشد.

قیمت کمتر

چربی و قند کمتر

طعم و عطرعالی

ترشی کمتر

کافئین پایین‌تر نسبت به ربوستا، میزان کافئین موجود در این دانه‌ها بین 8/. الی 1٫4درصد است.

دانه‌های عربیکا بیضی شکل‌تر است.

 قند و چربی بشتری نسبت به دانه های ربوستا دارد.

دانه‌ عربیکا قیمت گران‌ تری دارد

75 درصد قهوه جهان عربیکا و 25 درصد را ربوستا تشکیل می‌دهد

robosta gerd

طعم و عطرعالی

ترشی کمتر

کافئین پایین‌تر نسبت به ربوستا، میزان کافئین موجود در این دانه‌ها بین 8/. الی 1٫4درصد است.

دانه‌های عربیکا بیضی شکل‌تر است.

 قند و چربی بشتری نسبت به دانه های ربوستا دارد.

دانه‌ عربیکا قیمت گران‌ تری دارد

75 درصد قهوه جهان عربیکا و 25 درصد را ربوستا تشکیل می‌دهد